הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

הפקולטה ניצבת בחזית המחקר המשפטי בארץ ובחו"ל, ומקיימת קשרים בין-לאומיים ענפים עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם. במסגרת קשרים אלו מתקיימות תוכניות חילופי סטודנטים ונעשים שיתופי פעולה מחקריים.

תוכנית היום הפתוח בפקולטה

11 פבר'
שעה
10:00
-
10:20
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

זכויות זקנים בתקופת הקורונה

מרצה:
עו"ד נעמה הלר
יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 10:20

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:30
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

בהשתתפות:
טליה אברמוביץ,אורטל שמש,פרופ' עדי אייל,סואר איוב,עו"ד נטע מועלם וסטודנט
יום חמישי, 11 פברואר, 10:30 - 12:00

הסבר על תנאי ההרשמה והקבלה למסלול ופירוט מגוון התכניות

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:30
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר שני

בהשתתפות:
אסתר כוכב,מורית כהן בר-נדר
יום חמישי, 11 פברואר, 10:30 - 12:00

תוכניות התואר השני במסלולים ללא תזה עבור משפטנים ולא משפטנים.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:30
-
12:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תארים מתקדמים מחקריים - תואר שני עם תזה ותואר שלישי

בהשתתפות:
עו"ד רוית אנגלסמן
יום חמישי, 11 פברואר, 10:30 - 12:00

הסבר על מסלולי התארים המחקריים ותנאי הקבלה אליהם

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
11:00
-
11:20
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

האם כינוי אדם כ"נאצי" מבסס תביעת לשון הרע?

מרצה:
פרופ' בני שמואלי,עו"ד עדן כהן
יום חמישי, 11 פברואר, 11:00 - 11:20

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:00
-
12:20
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

פטנטים בימי קורונה

מרצה:
פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון
יום חמישי, 11 פברואר, 12:00 - 12:20

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:30
-
12:50
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

"כבוד השופט האלגוריתם: על בינה מלאכותית ומשפט"

מרצה:
ד"ר איילת סלע
יום חמישי, 11 פברואר, 12:30 - 12:50

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:30
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

בהשתתפות:
טליה אברמוביץ,אורטל שמש,ד"ר יותם קפלן,סואר איוב,עו"ד נטע מועלם וסטודנט
יום חמישי, 11 פברואר, 12:30 - 14:00

הסבר על תנאי ההרשמה והקבלה למסלול ופירוט מגוון התכניות

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:30
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר שני

בהשתתפות:
אסתר כוכב,מורית כהן בר-נדר
יום חמישי, 11 פברואר, 12:30 - 14:00

תוכניות התואר השני במסלולים ללא תזה עבור משפטנים ולא משפטנים.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:30
-
14:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תארים מתקדמים מחקריים - תואר שני עם תזה ותואר שלישי

בהשתתפות:
עו"ד רוית אנגלסמן
יום חמישי, 11 פברואר, 12:30 - 14:00

הסבר על מסלולי התארים המחקריים ותנאי הקבלה אליהם

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
14:30
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

בהשתתפות:
טליה אברמוביץ,אורטל שמש,סואר איוב,עו"ד נטע מועלם וסטודנט
יום חמישי, 11 פברואר, 14:30 - 16:00

הסבר על תנאי ההרשמה והקבלה למסלול ופירוט מגוון התכניות

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
14:30
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר שני

בהשתתפות:
אסתר כוכב,מורית כהן בר-נדר
יום חמישי, 11 פברואר, 14:30 - 16:00

תוכניות התואר השני במסלולים ללא תזה עבור משפטנים ולא משפטנים.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
14:30
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תארים מתקדמים מחקריים - תואר שני עם תזה ותואר שלישי

בהשתתפות:
עו"ד רוית אנגלסמן
יום חמישי, 11 פברואר, 14:30 - 16:00

הסבר על מסלולי התארים המחקריים ותנאי הקבלה אליהם

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
15:30
-
15:50
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

השפעת הקורונה על איברים חיוניים לדמוקרטיה: פעילות פרלמנטים בעת משבר הקורונה

מרצה:
ד"ר איתי בר-סימן-טוב
יום חמישי, 11 פברואר, 15:30 - 15:50

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר ראשון

בהשתתפות:
טליה אברמוביץ,אורטל שמש,ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן,פרופ' הדר דנציג-רוזנברג,סואר איוב,עו"ד נטע מועלם וסטודנט
יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

הסבר על תנאי ההרשמה והקבלה למסלול ופירוט מגוון התכניות

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תואר שני

בהשתתפות:
אסתר כוכב,מורית כהן בר-נדר
יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

תוכניות התואר השני במסלולים ללא תזה עבור משפטנים ולא משפטנים.

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
הפקולטה למשפטים
|
תואר שני, תואר שלישי

מפגש מתעניינים עם הפקולטה למשפטים - תארים מתקדמים

בהשתתפות:
עו"ד רוית אנגלסמן
יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

הסבר על מסלולי התארים המחקריים ותנאי הקבלה אליהם

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:15
-
10:35
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

בג"ץ וחוק הלאום

מרצה:
ד"ר אורי אהרונסון
יום שישי, 12 פברואר, 10:15 - 10:35

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
12:00
-
12:20
הרצאה אקדמית
הרצאה אקדמית
הפקולטה למשפטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

ברית זוגיות - זווית אישית

מרצה:
פרופ' שחר ליפשיץ
יום שישי, 12 פברואר, 12:00 - 12:20

האירוע
הסתיים