דיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים

לשכת דיקן הסטודנטים פועלת לרווחת הסטודנטים בקמפוס, ומעניקה סיוע ותמיכה במספר תחומים: תמיכה בסטודנטים עם מוגבלות ו/או לקות למידה, שילוב מגזרים באקדמיה: חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים וסטודנטים מהפריפריה ומעונות סטודנטים.

תוכנית היום הפתוח במדור

11 פבר'
שעה
10:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - סטודנטים יוצאי אתיופיה בכל התארים

יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 16:00

מידע כללי על מעטפת תמיכה לסטודנטים יוצאי אתיופיה בכל התארים

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - קבלה בהעדפה מתקנת

יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 13:00

מידע על מסלול קבלה לסטודנטים מפריפריה גיאוגרפית וחברתית

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור עולים ורווחה - סטודנטים עולים

יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 16:00

מידע כללי לסטודנטים עולים

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
10:00
-
16:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - תוכנית מול"א, חרדים, הישגים להייטק, פוירשטיין

יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 16:00

מידע כללי על מדור אקדמיה וקהילה (מעטפת לסטודנטים חרדים, ייעוץ לתלמידי תוכנית מול"א ועוד)

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - תוכנית מול"א, חרדים, הישגים להייטק, פוירשטיין

יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

מידע כללי על מדור אקדמיה וקהילה (מעטפת לסטודנטים חרדים, ייעוץ לתלמידי תוכנית מול"א ועוד)

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - סטודנטים יוצאי אתיופיה בכל התארים

יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

מידע כללי על מעטפת תמיכה לסטודנטים יוצאי אתיופיה בכל התארים

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
דיקן הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש מתעניינים עם דיקן הסטודנטים - מדור אקדמיה וקהילה - קבלה בהעדפה מתקנת

יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 13:00

מידע על מסלול קבלה לסטודנטים מפריפריה גיאוגרפית וחברתית

האירוע
הסתיים