מעונות הסטודנטים

מעונות הסטודנטים

הכירו את המעונות המנוהלים ע"י לשכת דיקאן הסטודנטים וחברת אלקטרה בע"מ.

תוכנית היום הפתוח במדור

11 פבר'
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
11:00
-
11:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
12:00
-
12:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
13:00
-
13:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 13:00 - 13:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
14:00
-
14:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
15:00
-
15:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 15:00 - 15:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
11 פבר'
שעה
16:00
-
16:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 11 פברואר, 16:00 - 16:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
10:00
-
10:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 12 פברואר, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
11:00
-
11:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 12 פברואר, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
12 פבר'
שעה
12:00
-
12:45
מפגש היכרות
מפגש היכרות
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, לימודי תעודה

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 12 פברואר, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים