מעונות הסטודנטים

מעונות הסטודנטים

הכירו את המעונות המנוהלים ע"י לשכת דיקאן הסטודנטים וחברת אלקטרה בע"מ.

תוכנית היום הפתוח במדור

03 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
03 יוני
שעה
11:00
-
11:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
03 יוני
שעה
12:00
-
12:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
03 יוני
שעה
13:00
-
13:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 13:00 - 13:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
03 יוני
שעה
14:00
-
14:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 14:00 - 14:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
03 יוני
שעה
15:00
-
15:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום חמישי, 3 יוני, 15:00 - 15:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
10:00
-
10:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 4 יוני, 10:00 - 10:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
11:00
-
11:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 4 יוני, 11:00 - 11:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים
04 יוני
שעה
12:00
-
12:45
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
מעונות הסטודנטים
|
תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי

מפגש היכרות מעונות אלקטרה בר-אילן

יום שישי, 4 יוני, 12:00 - 12:45

מפגש למתעניינים במעונות הסטודנטים, סקירה על מתחמי מעונות הסטודנטים והדרכה להרשמה באתר.

האירוע
הסתיים